7000 travelers are sharing their trips daily at TripnTale, shouldn't you?   Upload Photos Now! X
Search For


 

We found 8 trips matching Xinjiang ??. Subscribe to new trips on Xinjiang ??

North Xinjiang

Wurumuchi, China
   

20010920 Five-colour City- Fukāng 五彩城-阜康

Fukāng 阜康, Xinjiang 新疆...
   

The Journey to the West

Xinjiang, China
   

20010921 Tianchi 天山天池

Fukāng 阜康, Xinjiang 新疆...
   

Autumn fall in love in Xinjiang

Kashgar, Xinjiang
   

2001 Sep Tulufan 吐魯番

Xinjiang 新疆, China
   

2001 Sep Wuerhe 烏爾禾

Kelamayi 克拉瑪依, Xinjian...
   

2001 Sep Urumqi 烏魯木齊

Xinjiang 新疆, China