7000 travelers are sharing their trips daily at TripnTale, shouldn't you?   Upload Photos Now! X

You can also Comment on why you like Borislav's picture

В програмата бе предвидено и качване на Кралев двор (на снимката) и Джано, ама не ни се отвори парашута. На следващия ден - 6 септември времето драматично се влоши. През този ден, обаче, снимките не бяха свършили.
В програмата бе предвидено и качване на Кралев двор (на снимката) и Джано, ама не ни се отвори парашута. На следващия ден -  6 септември времето драматично се влоши. През този ден, обаче, снимките не бяха свършили.
Comments

Already a TripnTale user?

Please Login to comment


Not a TripnTale user yet?

Free Sign up for a new account in 5 seconds.

  1. Sign Up with TripnTale
Loading Comments...


Pirin September 2009

Pirin, Bulgaria


Loading Trips...