TripnTale is the best place to share your travel   Showcase Your Trips Now! X

You can also Comment on why you like Borislav's picture

Група младежи, виждайки ме, че снимам от процепа, решиха да се насладят и те на гледката (струва си!). В далечината реброто на Тодорка с лифта, в дъното - Ушиците със Стражите и дори Полежан.
Група младежи, виждайки ме, че снимам от процепа, решиха да се насладят и те на гледката (струва си!). В далечината реброто на Тодорка с лифта, в дъното - Ушиците със Стражите и дори Полежан.
Comments

Already a TripnTale user?

Please Login to comment


Not a TripnTale user yet?

Free Sign up for a new account in 5 seconds.

  1. Sign Up with TripnTale
Loading Comments...


Pirin September 2009

Pirin, Bulgaria


Loading Trips...